שיבוץ לגני הילדים בבית אל לשנת הלימודים תשפ"ב

לכניסה להודעת שיבוץ בגנים לחץ על הקישור- https://bit.ly/EDU_BetElGan