מכרז 1.2022 השכרת חנויות בקומת המסחר – מבנה המועצה

שם הרשות :מ.מ בית אל מס' מכרז: 1/2022 שם מכרז: השכרת חנויות בקומת המסחר – מבנה המועצה מחיר מסמכים: 1000 ש"ח יש לצרף קבלה למעטפה המעידה על רכישת מסמכי המכרז. [...]