מכרז 17.2023 להקמת 6 כיתות מעון יום – בית אל

שימו לב - המכרז הוארך ותנאי המכרז שונו- פרטים למטה פרטי מכרז שם הרשות:                   מ.מ בית אל מס' מכרז:                    17/2023 שם מכרז:                     מכרז להקמת 6 כיתות מעון יום –  בית [...]