קול קורא 16.21 מיזם רכב שיתופי במועצה מקומית בית אל

שם הרשות:                  מ.מ בית אל מס' קול קורא:                    16/2021 שם קול קורא:                 קול קורא 16.21-מיזם רכב שיתופי במועצה מקומית בית אל [...]