מכרז 4.2021- אספקה והתקנת חדרי טרנספורמציה

שם הרשות:                  מ.מ בית אל מס' מכרז:                    04/2021 שם מכרז:                     תכנון ביצוע – אספקה והתקנה שני חדרי טרפו. מחיר מסמכים:             500 ₪ סיווג קבלנים:               אישור בר תוקף לפי חוק רישום [...]