מכרז 3.2021- "תכנון- ביצוע להקמת מתחם פאמפטרק"

טופס פרטי מכרז שם הרשות:                  מ.מ בית אל מס' מכרז:                    03/2021 שם מכרז:                   תכנון- ביצוע להקמת מתחם פאמפטרק תאריך תחילת המכרז:  [...]