מכרז 18.2020 -הפעלת מרכול ב'

טופס פרטי מכרז שם הרשות:                  מ.מ בית אל מס' מכרז:                    18/2020 שם מכרז:                     השכרת מבנה מרכול שכונת ב' תאריך תחילת המכרז:  [...]