מכרז   16/2020 – מתקני קק"ל

טופס פרטי מכרז שם הרשות:                  מ.מ בית אל מס' מכרז:                    16/2020 שם מכרז:                     אספקת והתקנת מתקני ומשטחי משחק בפארק קק"ל. מחיר מסמכים:             500 ₪ תנאי סף:                      למציע אישור (מטעמו או [...]