מתי

15/12/2020    
20:30 - 21:45

על האירוע:
אלידע בר שאול

סיפורי אמת משדות הקרב, רצופי ערכים של רעות, מסירות ולקיחת אחריות והשלכותיהם בעולם המעשה וביומיום.