מתי

16/02/2021    
16:30

ב 16:30 בזום
נלמד לאפר דמויות.
-טכניקות איפור של ציורי פנים זריזות וקלילות.
וטיפים אישיים

ללא תשלום הרשמה חובה!
באתר המתנס-
https://www.matnas-betel.org.il/index.php