מתי

07/10/2020    
12:00 - 13:00

בשעה 12:00 עם הרב ישראל אריאל- ממכון המקדש

הנסיונות לבנין המקדש במהלך הדורות.