מתי

04/10/2020    
12:00 - 13:00

נושא השיעור:

דיני ממונות בתקופת הקורונה.