לחברה בנלאומית דרושים פרינסלרים זכינים למכור.חופשות מהבית קורסים הדרכות חונך צמוד לדעת אנגילית ואצפ פסבוק מחשב לפרטים לדרור 0527984438 לקורות חים לשלוח mulyandror@gmail.com דף מידע https://bit.ly/34BfzmZ