3 חדרים. קרקע. מרכז שכונה א'. 60 מ"ר. 1900 ש"ח כולל מים, אגרת ביוב ואגרת שמירה. לפרטים 0542065012