דירה נהדרת מוארת, עם נוף אור ואוויר, 2 חדרים, חדשה, לפרטים מיכל 054-2114645