מרכז שכונה א
רח דרך החלוצים
דירת 4 חדרים+ מרפסת סוכה
לפרטים
0524317244