דרושה מטפלת לאשה מבוגרת לעזרה כל יום דוברת צרפתית או ספרדית
לפרטים משגב לקשיש: 02-6252444