ביום ראשון ליל שמחת תורה אבדה כומתה אדומה בבית כנסת היכל גבריאל. המוצא בבקשה שיתקשר לדור עטון
055-882-6808. תודה