נמצאו משקפיים של ילד, באיזור שמול המעון של ב.
נשמח להשיב את האבידה 058-6272116.