בערב שמחת תורה אבדה כומתה אדומה , בבית כנסת היכל גבריאל.
המוצא בבקשה שיתקשר לדור
0558826808.תודה