מחפשים להתארח ל4 ימים בדירה (7 נפשות בלי ילדים קטנים)
בראש חודש תמוז 29.6-2.7
בתשלום או בחילופי דירות – הדירה שלנו בירושלים (4 חד' קומה 3 בלי מעלית)
052-6587188