דירת 4 חדרים, קרקע עם חצר ומרפסת סוכה בשכונה ב'

לפרטים: דוד 0506225004
029974281