תיאור תפקיד:
– אחריות על הפעילות השוטפת וניהול
סדר היו של המועדונית
– הכנת תכנית הפעילות והפעלתה
– התוויה ושמירה על כללי ההתנהגות
במועדונית
– קשר רציף עם גורמים חיצוניים

דרישות התפקיד:
– תואר ראשון במדעי החברה והרוח
– ותק של לפחות שלוש שנים בעבודה
חינוכית מוכחת
– עדיפות תינתן לבעלי נסיון בעבודה עם
ילדים ונוער בסיכון
שכר כמקובל במועצה

יש להגיש קו"ח RevitalS@binyamin.org.il