**משרה זו מיועדת לבני העדה האתיופית**
מס' מכרז פומבי: 104880
מס' המשרה: 80052621
דרגה: 38 – 40 מח"ר
היקף משרה: 100%

תיאור התפקיד:
סיוע לממונה בכל הקשור לריכוז, ליווי, ניהול ופיקוח על המפעלים הכלכליים באזור יהודה ושומרון, לרבות: בדיקת תנאי רישיון של המפעלים הכלכליים לסוגיהם, ביצוע ביקורות במפעלים הכלכליים והוצאת דוחות בהתאם.
ריכוז בקשות לפרויקטים כלכליים ובכלל זה, קליטת הבקשות, בדיקת עמידה בתנאיסף, הכנת תיק עבודת מטה, מעקב ובקרה על שלבי הפרויקט.
סיוע בנושא הבטיחות בעבודה בשטח המפעלים השונים.
השתתפות בוועדות תכנון ובוועדות נוספות הקשורות לתחומי העיסוק.
ביצוע מטלות נוספו בהתאם לצורך ועל פי דרישת הממונה.

דרישות המשרה:
השכלה: תואר ראשון (או הנדסאי / טכנאי מוסמך אשר ידרש למספר שנות ניסיון רב יותר בהתאם לפירוט במכרז)
ניסיון: לבעלי תואר ראשון 2 שנות ניסיון (לבעלי תואר שני 1 שנות ניסיון), בתחומי העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד, או בתחומים בהם קיימת זיקה למטלות אלה.
*נדרש רישיון נהיגה בתוקף.

הגשת מועמדות למכרז זה תיעשה באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית של שירות המדינה בכתובת:
https://ejobs.gov.il/gius/search#
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 03/01/2023