מס' מכרז פומבי: 104877
מס' המשרה: 81095199
דרגה: דרגה 38 – 40 מח"ר
היקף משרה: 100%

תיאור התפקיד:
פיקוח על אתרי כרייה, חציבה, פיתוח ותשתית באזור יהודה ושומרון וכתיבת דוחות תקופתיים.
רישום ומעקב אחר גורמים מורשים לעסוק בחומרי נפץ.
קבלת קהל וקליטת בקשות בתחום חומרי הנפץ, בחינתן, הנפקת רישיונות לשימוש וביצוע מעקב בשטח לרבות כתיבת דוח חודשי.
ריכוז מידע ונתונים כתשתית לקראת דיונים וסיורים והכנת חוות דעת על נושאים הקשורים לתחום העיסוק.
תיאום וקישור בין הממונה לבין גורמים פנים וחוץ ארגונים.
הקלדת סיכומי דיונים וסיורים, הפצה ומעקב.
ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולפי הוראות ממונה.

דרישות המשרה:
השכלה: תואר ראשון (או הנדסאי / טכנאי מוסמך אשר ידרש למספר שנות ניסיון רב יותר בהתאם לפירוט במכרז)
ניסיון: לבעלי תואר ראשון 2 שנות ניסיון (לבעלי תואר שני 1 שנות ניסיון), בתחומי העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד, או בתחומים בהם קיימת זיקה למטלות אלה.
*נדרש רישיון נהיגה בתוקף.

הגשת מועמדות למכרז זה תיעשה באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית של שירות המדינה בכתובת:
https://ejobs.gov.il/gius/search#
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 27/12/22