מזל טוב למשפחת ליאור זרחיה ואיילת להולדת הנכד.
בן לצבי ומלכה ליאור