מחפשים דירה
1.5/2 חדרים
מסוף חודש אלול תשפ"א
0528357072
בן