בס"ד

נוקיה C2-01 ב180 ש"ח
נוקיה 208 ב280.
יש גם עוד דגמים יותר זולים.

כולם עם אחריות ל6 חודשים. עברית ומטען.
רפאל וינשטין – גבעת אסף
0527002632