'רבנן דאגדתא' זה מיזם באמונה.
לימוד אמונה בצורה מסודרת ובהירה
עפ'י חזונו של הרב קוק זצ'ל.
לרכישת חוברות לימוד ניתן ליצור קשר
בטלפון: 0527202633