קובץ להורדה: שירותי שמירה – אבטחת כניסת פועלים פלסטינאים – תיקון תשפ"א 2021

 

 

הקלק לצפיה ב-חוק עזר לבית אל כניסת פועלים פלסטינאים חתום.