קובץ להורדה: חוק עזר לבית אל – (שירותי שמירה – אבטחת כניסת פועלים פלסטינאים) – תיקון תשפ"א 2021

 

חוק עזר לבית אל כניסת פועלים פלסטינאים חתום.